Важно! Най-високата отстъпка от 50% важи само при много големи поръчки.Предлаганата от нас отстъпка расте паралелно със стойността на Вашата поръчка (по-голяма поръчка = по-голямa отстъпка). За да получите по-голяма отстъпка добавете повече продукти в калкулацията и след това натиснете бутона "Изчисли"Отстъпка
>> $ 16800.00 10.00%
>> $ 17920.00 11.00%
>> $ 19040.00 12.00%
>> $ 20160.00 13.00%
>> $ 21280.00 14.00%
>> $ 22400.00 15.00%
>> $ 23520.00 16.00%
>> $ 24640.00 17.00%
>> $ 25760.00 18.00%
>> $ 26880.00 19.00%
>> $ 28000.00 20.00%
>> $ 29120.00 21.00%
>> $ 30240.00 22.00%
>> $ 31360.00 23.00%
>> $ 32480.00 24.00%
>> $ 33600.00 25.00%
>> $ 34720.00 26.00%
>> $ 35840.00 27.00%
>> $ 36960.00 28.00%
>> $ 38080.00 29.00%
>> $ 39200.00 30.00%
>> $ 40320.00 31.00%
>> $ 41440.00 32.00%
>> $ 42560.00 33.00%
>> $ 43680.00 34.00%
>> $ 44800.00 35.00%
>> $ 45920.00 36.00%
>> $ 47040.00 37.00%
>> $ 48160.00 38.00%
>> $ 49280.00 39.00%
>> $ 50400.00 40.00%
>> $ 224000.00 45.00%
>> $ 560000.00 50.00%