Важно! Най-високата отстъпка от 50% важи само при много големи поръчки.Предлаганата от нас отстъпка расте паралелно със стойността на Вашата поръчка (по-голяма поръчка = по-голямa отстъпка). За да получите по-голяма отстъпка добавете повече продукти в калкулацията и след това натиснете бутона "Изчисли"Отстъпка
>> $ 16500.00 10.00%
>> $ 17600.00 11.00%
>> $ 18700.00 12.00%
>> $ 19800.00 13.00%
>> $ 20900.00 14.00%
>> $ 22000.00 15.00%
>> $ 23100.00 16.00%
>> $ 24200.00 17.00%
>> $ 25300.00 18.00%
>> $ 26400.00 19.00%
>> $ 27500.00 20.00%
>> $ 28600.00 21.00%
>> $ 29700.00 22.00%
>> $ 30800.00 23.00%
>> $ 31900.00 24.00%
>> $ 33000.00 25.00%
>> $ 34100.00 26.00%
>> $ 35200.00 27.00%
>> $ 36300.00 28.00%
>> $ 37400.00 29.00%
>> $ 38500.00 30.00%
>> $ 39600.00 31.00%
>> $ 40700.00 32.00%
>> $ 41800.00 33.00%
>> $ 42900.00 34.00%
>> $ 44000.00 35.00%
>> $ 45100.00 36.00%
>> $ 46200.00 37.00%
>> $ 47300.00 38.00%
>> $ 48400.00 39.00%
>> $ 49500.00 40.00%
>> $ 220000.00 45.00%
>> $ 550000.00 50.00%