Важно! Най-високата отстъпка от 50% важи само при много големи поръчки.Предлаганата от нас отстъпка расте паралелно със стойността на Вашата поръчка (по-голяма поръчка = по-голямa отстъпка). За да получите по-голяма отстъпка добавете повече продукти в калкулацията и след това натиснете бутона "Изчисли"Отстъпка
>> $ 18000.00 10.00%
>> $ 19200.00 11.00%
>> $ 20400.00 12.00%
>> $ 21600.00 13.00%
>> $ 22800.00 14.00%
>> $ 24000.00 15.00%
>> $ 25200.00 16.00%
>> $ 26400.00 17.00%
>> $ 27600.00 18.00%
>> $ 28800.00 19.00%
>> $ 30000.00 20.00%
>> $ 31200.00 21.00%
>> $ 32400.00 22.00%
>> $ 33600.00 23.00%
>> $ 34800.00 24.00%
>> $ 36000.00 25.00%
>> $ 37200.00 26.00%
>> $ 38400.00 27.00%
>> $ 39600.00 28.00%
>> $ 40800.00 29.00%
>> $ 42000.00 30.00%
>> $ 43200.00 31.00%
>> $ 44400.00 32.00%
>> $ 45600.00 33.00%
>> $ 46800.00 34.00%
>> $ 48000.00 35.00%
>> $ 49200.00 36.00%
>> $ 50400.00 37.00%
>> $ 51600.00 38.00%
>> $ 52800.00 39.00%
>> $ 54000.00 40.00%
>> $ 240000.00 45.00%
>> $ 600000.00 50.00%